Verklarende woordenlijst voor Google Ads

Bij het (laten) beheren van je Google Ads campagnes tref je een hoop termen aan die wellicht vragen oproepen. Op deze pagina vind je daarom een verklarende woordenlijst voor de meest gebruikte en belangrijkste (zoekmachinemarketing en) Google Ads begrippen.
Als je graag wilt weten hoe je alles uit je Google Ads campagne kunt halen, kun je ook onze pagina 25 Google Ads tips raadplegen. Je vindt daar onder andere tips over de beste opmaak van Google Ads advertenties, het juiste gebruik van uitsluitingswoorden en het gebruik van de gratis websitestatistieken van Google Analytics.

Inhoudsopgave

Account

Jouw Google Ads account bevat alle Google Ads campagnes van jou en die hebben op hun beurt advertentiegroepen met daarin de zoekwoorden en advertenties. In je account geef je tevens de bericht- en factuurvoorkeuren voor Google op.
— Naar de inhoudsopgave —

Advertentie (Ad)

Een Google Ads advertentie bevat een kop in 2 delen, een URL/websiteadres (bijvoorbeeld www.infotrade.nl) en een regel tekst. Daarnaast zijn er allerlei zogenaamde ‘extensies’ mogelijk die extra informatie bevatten waaronder namen van producten, de winkellocatie, een telefoonnummer en/of voordelen van jouw bedrijf (USP’s). Advertenties kunnen worden vertoond op het zoeknetwerk en/of op het inhoudsnetwerk van Google. Een klik op een advertentie leidt de gebruiker naar een door jouw opgegeven bestemmingspagina op je website.


Voorbeeld van een Google Ads advertentie

— Naar de inhoudsopgave —

Advertentiegroep (Ad group)

Advertentiegroepen worden in een campagne geplaatst en bevatten elk een eigen lijst met zoekwoorden en de bijhorende advertenties. Op dit niveau kun je op CPC– of CPM-basis bieden voor het vertonen van je advertenties op het zoeknetwerk en/of op het inhoudsnetwerk van Google.

— Naar de inhoudsopgave —

Bestemmingspagina (Landingpage)

Dit is een pagina op je website waarop informatie staat die gerelateerd is aan één of meerdere Google Ads advertentie. Vaak worden deze pagina’s speciaal aangemaakt om een gebruiker die hier na zijn klik op een advertentie terechtkomt zo goed mogelijk te informeren. Ze bevatten vaak een duidelijke call to action en contact- of bestelknop die de kans op een conversie dient te vergroten.
Bestemmingspagina’s maken vaak gebruik van de ‘AIDA-methode’, oftewel: Attention, Interest, Desire, Action. Deze methode levert goed gestructureerde informatie op die de gebruiker stuurt naar de door jou gewenste conversie.

— Naar de inhoudsopgave —

Budget

Dit is het bedrag dat je uit wilt geven aan de klikken die je behaalt door het vertonen van je advertenties.

Dagbudget (Daily budget)
Dit is het maximale bedrag dat je per dag uit wilt geven aan de klikken die je behaalt door het vertonen van je advertenties. Google kan dit ingestelde maximum overschrijden als het dagbudget op andere dagen niet op gaat. Per maand mag Google nog steeds niet meer dan 30 x je ingestelde dagbudget besteden.
Maandbudget (Monthly budget)
Dit is het maximale bedrag dat je per maand (gedurende 30 dagen) uit wilt geven aan de klikken die je behaalt door het vertonen van je advertenties. Google mag dit maximum nooit overschrijden. Als er toch extra wordt vertoond is dat voor kosten van Google.

— Naar de inhoudsopgave —

Call to action

Op een website, en vooral op een bestemmingspagina, dient een gebruiker aangespoord te worden om een conversie te maken. Denk hierbij aan het kopen van een product in je webshop of het aanvragen van een offerte. Meestal wordt hiervoor een opvallende bestel- of contactknop gebruikt.

— Naar de inhoudsopgave —

Campagne

Campagnes worden in een Google Ads account geplaatst en bevatten advertentiegroepen. Voor elk campagne kun je een apart budget opgeven. Daarnaast kun je per campagne kiezen op welk netwerk je de onderliggende advertenties wilt vertonen; op het zoeknetwerk en/of op het inhoudsnetwerk. Je kunt hier o.a. ook opgeven in welke landen je die advertenties vertoond wilt hebben en ook bij welke taal die door een gebruiker is ingesteld.

— Naar de inhoudsopgave —

Conversie

Een conversie is een gewenst doel voor jouw Google Ads account. Dit kan bijvoorbeeld een aankoop in je webshop zijn of het invullen van een contactformulier. Het totale aantal conversies kun je in het Google Ads  systeem voor elk apart niveau zien; voor het gehele account, één of meerdere campagnes, één of meerdere advertentiegroepen en één of meerdere zoekwoorden. Je kunt met behulp van conversiemeting zien welke onderdelen van je account het meest rendabel zijn, oftewel; die onderdelen die meer opleveren dan ze kosten.

Conversies (Conversion)
Indien een klik op een Google Ads advertentie binnen 30 dagen bijvoorbeeld een bestelling oplevert, wordt er een conversie gemeten. Die 30 dagen worden bepaald door een cookie van Google die, na het klikken op een advertentie, automatisch op het apparaat van de betreffende gebruiker wordt opgeslagen. Indien die gebruiker na afloop van die 30 dagen een bestelling in je webshop doet, wordt er geen conversie meer gemeten. Er wordt ook geen conversie gemeten als de cookie niet is opgeslagen of is verwijderd.

Alle conversies (All conversions)
De kolom met ‘alle conversies’ bevat de hierboven beschreven conversies plus aanvullende gegevens, zoals conversies die dezelfde gebruiker via verschillende apparaten (pc, laptop, tablet, smartphone) heeft gemaakt.

Weergaveconversies (View-through-conversies)
Deze conversies vinden plaats wanneer iemand je advertentie ziet, daar niet op klikt, maar later toch bijvoorbeeld een een bestelling doet. Dit type conversies wordt alleen gemeten op het inhoudsnetwerk. Ze kunnen een indicatie geven of de advertenties aan de juiste personen worden vertoond.

Kosten per conversie (Cost per conversion)
Dit zijn de gemiddelde kosten om één conversie te krijgen. De kosten per conversie kun je in het advertentiesysteem van Google zien voor elk niveau; voor het gehele account, één of meerdere campagnes, één of meerdere advertentiegroepen en één of meerdere zoekwoorden. Deze gemiddelde kosten per conversie worden berekend door de totale kosten van de behaalde klikken te delen door het aantal behaalde conversies. Deze kosten per conversie dienen het liefst lager te zijn dan de opbrengst van zo’n conversie, bijvoorbeeld de winst op een aankoop in je webshop of de waarde van een offerte-aanvraag.

— Naar de inhoudsopgave —

CPA

CPA, oftewel Cost Per Action / Acquisition, staat voor de kosten van een vooraf opgegeven doel/conversie.

Maximum CPA
Als je de Google Conversion Optimizer gebruikt kun je opgeven wat de maximale kosten dienen te zijn voor één conversie. De Google Conversion Optimizer zorgt er dan automatisch voor dat er voor het behalen van één conversie nooit méér wordt betaald dan de door jou opgegeven maximum CPA.

— Naar de inhoudsopgave —

CPC

CPC, oftewel Cost Per Click. Dit betreft de kosten per klik op een Google Ads advertentie. Deze kosten worden bepaald met behulp van een biedsysteem waarin de hoogste bieder voor een specifiek zoekwoord een hogere positie voor zijn advertentie krijgt. De kwaliteitsscore van de Google Ads account speelt hier ook een rol bij.
Er kan in één keer voor alle zoekwoorden in een advertentiegroep worden geboden en apart per zoekwoord, of een combinatie daarvan. Deze kosten worden direct aan Google betaald. Het genereren van alleen een vertoning en geen klik kost een adverteerder geen geld, behalve als je op CPM-basis biedt.
Volgens Google betaal je in werkelijkheid maar € 0,01 meer dan de adverteerder die een positie onder u heeft. De werkelijke CPC kan dus lager uitvallen dan de door jou opgegeven maximum CPC.

Gemiddelde CPC (Average Cost Per Click)
Dit is het gemiddelde van de werkelijke kosten van alle behaalde klikken. Deze kosten zijn nooit meer dan de door jou opgegeven maximum CPC voor dat zoekwoord of voor die advertentiegroep. De werkelijke kosten van elke klik kunnen per dag verschillen, omdat dit afhankelijk is van de biedingen van andere adverteerders op datzelfde zoekwoord. Hierdoor kunnen ook de posities van advertenties per dag verschillen.

Maximum CPC (Maximum Cost Per Click)
Dit zijn de door jou opgegeven maximale kosten per klik. De hoogte van deze maximum CPC bepaalt voor een groot deel de positie van een advertentie. De kwaliteitsscore van de Google Ads account speelt ook een rol bij de hoogte van deze positie. Google zal deze maximum CPC nooit overschrijden.

— Naar de inhoudsopgave —

CPM

De Cost Per Mille (CPM) zijn de kosten per 1000 (‘mille’ in Latijn) vertoningen van een advertentie. Er wordt bij een bieding op CPM-basis niet betaald per klik, zoals het geval is bij een bieding op CPC-basis. In de meeste gevallen wordt deze laatste methode gebruikt, omdat er dan alleen betaald wordt bij behaald resultaat (een bezoek aan de website van de adverteerder).

— Naar de inhoudsopgave —

CTR

De Click Trough Rate  (CTR) is de klikfrequentie; het percentage klikken t.o.v. het aantal vertoningen van een advertentie. Google heeft bekendgemaakt dat een CTR van 3,0% of hoger goed is. Indien de CTR lager is, presteert het zoekwoord, de advertentiegroep of de campagne dus niet optimaal. De hoogte van deze CTR is een grote factor voor Google bij het bepalen van de kwaliteitsscore van de Google Ads account.

Gemiddelde CTR (Average CTR)
Dit is de gemiddelde klikfrequentie van een reeks zoekwoorden, advertentiegroep(en), campagne(s) of van een account. Een enkel zoekwoord met een zeer lage CTR en een groot aantal vertoningen kan de gemiddelde CTR van een gehele advertentiegroep of campagne flink naar beneden halen. Het is in zo’n geval zaak om dit onrendabele zoekwoord de zoekwoordstatus ‘Onderbroken’ of ‘Verwijderd’ te geven.

— Naar de inhoudsopgave —

Gebruiker

Dit is een persoon die in de zoekmachine van Google een zoekopdracht doet of die op een website uit het inhoudsnetwerk zit en daar op een Google Ads advertentie klikt. Gebruikers zijn potentiële klanten die op uw website voor een conversie kunnen zorgen. Het is hierom belangrijk dat uw advertentie een prikkelende en duidelijke inhoud heeft. Hoe beter de inhoud van uw advertentie aansluit op de zoekopdracht van de gebruiker, hoe groter de kans op een klik en dus op een conversie. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van ‘keyword insertion’, waarmee een zoekwoord automatisch in de kop en/of tekst van de advertentie wordt opgenomen.

— Naar de inhoudsopgave —

Google Analytics

Dit zijn de gratis websitestatistieken van Google. Dit programma kan aan je Google Ads account en website worden gekoppeld, waarna je over extra informatie beschikt over de kwaliteit van je advertenties en zoekwoorden. Met behulp van Google Analytics kun je nog beter sturen op het behalen van een maximaal rendement met veel en goedkope conversies.

— Naar de inhoudsopgave —

Google Budget Optimizer

Dit is een gratis functie van Google Ads die automatisch de maximum CPC voor je aanpast. Je hoeft alleen een maximum maandbudget op te geven, waarna de Google Budget Optimizer zal zorgen dat je zoveel mogelijk klikken binnen dat budget behaald. Je hoeft op deze manier geen maximum CPC’s meer op te geven voor je advertentiegroepen en/of zoekwoorden. Let op: de Google Budget Optimizer heeft slechts als doel om zoveel mogelijk klikken te behalen en niet om hoge posities of conversies te behalen.

— Naar de inhoudsopgave —

Google Conversion Optimizer

Dit is een gratis functie van Google Ads die automatisch het behalen van conversies optimaliseert. Je hoeft alleen een maximum CPA op te geven, waarna de Google Conversion Optimizer zal zorgen dat je zoveel mogelijk conversies binnen je maximum maandbudget behaald. Je hoeft op deze manier geen maximum CPC’s meer op te geven voor je advertentiegroepen en/of zoekwoorden. Let op: de Google Conversion Optimizer heeft slechts als doel om zoveel mogelijk conversies te behalen en niet om zo veel mogelijk klikken te behalen.

— Naar de inhoudsopgave —

Klikken

Elke keer dat een gebruiker met zijn muis/cursor op een Google Ads advertentie klikt wordt er door Google een klik geregistreerd (clicks). Als je op CPC-basis voor die advertentie heeft geboden moet je voor die klik betalen. Een klik op een advertentie levert wel direct een bezoek aan je website op. Vaak gaat het dan om een bezoek op een speciaal voor die advertentie gemaakte bestemmingspagina met een duidelijke call to action om de kans op een conversie te vergroten.

— Naar de inhoudsopgave —

Klant-ID of Klantcode

Ook wel Customer ID. Dit is het unieke nummer van je Google Ads account, bijvoorbeeld ‘123-456-7890’. Nadat je hebt ingelogd in je Google Ads account zie je dit nummer links bovenaan in je scherm staan, naast het logo van Google Ads.

— Naar de inhoudsopgave —

Kosten

De totale kosten van je Google Ads account zijn opgebouwd uit alle werkelijk bestede CPC’s of CPM‘s. Deze kosten zullen nooit de door jou opgegeven maximum maandbudgetten overschrijden. Het is zaak dat deze kosten niet hoger zijn dan de winst die je behaalt via je advertenties, bijvoorbeeld via conversies zoals aankopen in je webshop of offerte-aanvragen.

— Naar de inhoudsopgave —

Kwaliteitsscore

De kwaliteitsscore (quality score) van je Google Ads account is zeer bepalend voor de posities die je advertenties innemen en voor de werkelijke CPC‘s die betaald worden voor de klikken. Eén van de belangrijkste factoren voor Google bij het bepalen van deze kwaliteitsscore is de CTR, gezien een hoge CTR laat zien dat gebruikers vinden dat je advertenties goed aansluiten bij hun zoekopdrachten. Het is zeer gunstig om een hoge/goede kwaliteitsscore te hebben, want die zorgt in de (nabije) toekomst voor hogere posities en lagere CPC’s.

— Naar de inhoudsopgave —

Netwerk

Je Google Ads advertenties kunnen worden vertoond in de zoekmachine van Google zelf en in het Google Netwerk (Network). In de zoekmachine van Google worden ze naast en boven de zoekresultaten van gebruikers vertoond. Het Google Netwerk bestaat uit zoeksites, inhoudssites, andere producten en blogs. Volgens Google is het Google Netwerk het meest uitgebreide online advertentienetwerk dat wereldwijd 86 procent van alle internetgebruikers bereikt.

Zoeknetwerk (Search network)
Je Google Ads advertenties kunnen naast of boven de zoekresultaten van een gebruiker worden weergegeven als die op elkaar aansluiten. Het zoeknetwerk van Google bevat Google Product Search, Google Discussiegroepen en een aantal andere zoekmachines waaronder AOL en CompuServe. Een advertentie die wordt vertoond op het zoeknetwerk en/of in de zoekmachine van Google zelf leveren over het algemeen de beste kwaliteit bezoekers voor je website. Deze gebruikers zijn immers actief op zoek naar je producten of diensten.

Inhoudsnetwerk (Content network)
Je Google Ads advertenties kunnen ook op het inhoudsnetwerk van Google worden vertoond. Dit netwerk van websites en producten bevat onder andere Lycos en Reed Business. Bezoekers van websites op het inhoudsnetwerk zien alleen Google Ads advertenties die betrekking hebben op de inhoud van de webpagina die ze op dat moment bekijken. Hiervoor scant Google voortdurend de miljoenen pagina’s op het inhoudsnetwerk. Er wordt dan gezocht naar relevante overeenkomsten met je zoekwoorden en campagne instellingen. Indien er inderdaad een overeenkomst is kan je advertentie op die website worden vertoond. De getoonde advertenties zijn zo altijd relevant voor de inhoud van elke aparte webpagina. Ook Google Gmail is een onderdeel van het inhoudsnetwerk en ook hier kunnen je advertenties dus worden vertoond. Advertenties worden hier afgestemd op de tekst in de e-mail.

Posities op het inhoudsnetwerk (Placements on the content network)
Je kunt binnen het inhoudsnetwerk ook specifieke websites (‘posities’) opgeven waar je je advertenties wel of niet vertoond wilt hebben. Je kunt op CPC-basis voor deze combinatie van specifieke websites bieden.

— Naar de inhoudsopgave —

Organische zoekresultaten

Dit betreft de vindbaarheid van uw website in een zoekmachine en niet de vertoning van uw Google Ads advertenties. Deze gratis organische zoekresultaten vindt u na een zoekopdracht bij Google in het linker deel van de pagina. Rechts staan de betaalde (gesponsorde) advertenties. Het is uiteraard het beste als uw website op de eerste pagina van de zoekresultaten staat, maar dat is volgens Google van ongeveer 200 variabelen afhankelijk. Daarnaast is er op deze eerste pagina maar plek voor 20 resultaten; 10 gratis vermeldingen en 10 betaalde Google Ads advertenties.

— Naar de inhoudsopgave —

Positie

Dit betreft de postitie/rang waarop je Google Ads advertentie wordt vertoond in de zoekmachine van Google. Er zijn per pagina maar maximaal 10 posities beschikbaar en de eerste drie leveren over het algemeen de meeste klikken van gebruikers op. Het is dus zaak om liefst een zo hoog mogelijke positie in te nemen. Meestal is daar wel een hogere bieding op CPC– of CPM-basis voor nodig, maar die bieding dient beter niet hogere zijn dan wat een klik je oplevert.

Gemiddelde Positie (Average Position)
De posities die je Google Ads advertenties innemen kunnen per dag verschillen, net als je betaalde CPC. Dit is mede afhankelijk van de biedingen van concurrenten op hetzelfde zoekwoord. Hierdoor kun je voor een betrouwbaar beeld van de prestaties van je advertenties het beste kijken naar de gemiddelde positie over een bepaalde periode, bijvoorbeeld één maand.

— Naar de inhoudsopgave —

Vertoningen

Dit betreft het aantal keren dat je advertenties aan een gebruiker zijn getoond na een door hem ingevoerde relevante zoekopdracht of bezoek op een relevante webpagina op het inhoudsnetwerk. Je kunt met behulp van het aantal vertoningen (views) goed zien op welke zoekwoorden het meest gezocht wordt. Het is wel zaak dat er na een vertoning op je advertenties wordt geklikt, want de CTR van dat zoekwoord wordt dan verhoogd. Indien een zoekwoord veel vertoningen heeft en (vrijwel) geen klikken, kun je er waarschijnlijk beter voor kiezen om dit zoekwoord de zoekwoordstatus ‘Onderbroken’ of ‘Verwijderd’ te geven, of om het zoekwoordtype aan te passen.

— Naar de inhoudsopgave —

Succespercentage

Dit betreft het percentage conversies dat je uit het aantal klikken op een advertentie haalt. Dit wordt door Google per apart zoekwoord gemeten. Hoe hoger het percentage is, hoe rendabeler je zoekwoord is. Je hebt dan via dit zoekwoord immers relatief veel verkopen of offerte-aanvragen gerealiseerd. Het kan in zo’n geval gunstig zijn om extra gerelateerde zoekwoorden toe te voegen aan je advertentiegroep.
Bijvoorbeeld: Als het succespercentage van een zoekwoord 7,5% is, wordt dus 7,5% van alle klikken via dit zoekwoord geconverteerd naar een aankoop of aanvraag. Dit succespercentage bepaalt ook de kosten per conversie van dit zoekwoord.

— Naar de inhoudsopgave —

Zoekwoord

Je kunt per 8 juni 2009 voor elke advertentiegroep maximaal 5000 (voorheen 2000) woorden/woordcombinaties opgeven die de advertentie(s) van die advertentiegroep vertonen, zodra een gebruiker op één van deze woorden zoekt. Je kunt bij deze zoekwoorden (keywords) bijvoorbeeld denken aan je bedrijfsnaam, je productnamen en woorden die je producten omschrijven.

Zoekwoordstatus (Keyword status)
Elk apart zoekwoord kun je een zoekwoordstatus geven. Standaard is dat ‘Actief’, waardoor dit zoekwoord advertenties kan vertonen. Als een zoekwoord onrendabel is kun je die de zoekwoordstatus ‘Onderbroken’ geven. Dit zoekwoord zal vanaf dat moment dan geen advertenties meer vertonen. Het zoekwoord blijft wel bewaard in de lijst met alle zoekwoorden en hun resultaten. Je kunt een zoekwoord ook de zoekwoordstatus ‘Verwijderd’ geven. Dit zoekwoord zal vanaf dat moment dan geen advertenties meer vertonen èn hij wordt geheel verwijderd uit de lijst met al je zoekwoorden en hun resultaten.

Zoekwoordtype (Keyword type)
Elk apart zoekwoord is één van drie verschillende zoekwoordtypen; ‘Breed’, ‘Zinsdeel’ of ‘Exact’. Een breed zoekwoord zal ook vertoningen genereren bij een zoekopdracht van een gebruiker op een synoniem, meervoudsvorm of spelfout van dat woord. Een zinsdeel zoekwoord zal alleen vertoningen genereren bij een zoekopdracht van een gebruiker op precies datzelfde woord. Een exact zoekwoord zal alleen vertoningen genereren bij een zoekopdracht van een gebruiker op precies datzelfde woord èn als er verder geen enkel ander woord in de zoekopdracht is gebruikt.

— Naar de inhoudsopgave —

Meer weten?

Ben je nieuwsgierig geworden naar onze diensten? Of heb je vragen? Bel ons op 023 540 6085