Privacy- en cookieverklaring

Privacyverklaring

InfoTrade respecteert de privacy van bezoekers van de website en draagt er zorg voor dat de (persoonlijke) informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de (persoons)gegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de wet stelt. Doeleinden van de gegevensverwerking Je persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten voor digitale marketing en analytics diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand. Gegevens die worden gevraagd via formulieren op onze website en via opdrachtbevestingsformulieren zijn nodig voor bovenstaande redenen. Indien de persoonsgegevens niet worden verstrekt kunnen we geen contact opnemen of, in het geval van een nieuwsbriefinschrijving, je niet informeren over onze diensten en activiteiten. Je persoonsgegevens worden zonder je toestemming niet met derde partijen gedeeld. Bewaartermijnen Als je een contact-, sollicitatie- of nieuwsbriefinschrijvingsformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Voor offertes en communicatie in het commerciële traject passen we minimaal de wettelijke fiscale bewaarplicht van 7 jaar toe. Beveiliging Alle gegevens die je met InfoTrade uitwisselt via onze website, worden versleuteld met SSL beveiliging op basis van het HTTPS protocol. Gegevens die je achterlaat door het invullen van een formulier, worden opgeslagen in de database van ons Customer Relationship Management systeem. De data wordt opgeslagen conform de actuele wetgeving. Inzage, correctie en recht van verzet Indien je een relatie met ons bedrijf hebt, heb je na schriftelijk verzoek de mogelijkheid je persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kun je ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Ook kun je de gegeven toestemming van de cookies aanpassen (zie de informatie en link hierboven). Verder heb je het recht om je gegevens op te vragen in een bestand zodat een andere partij deze gegevens van jou kan gebruiken. Daarnaast kun je ons schriftelijk op de hoogte stellen wanneer je niet wilt worden benaderd (per post of per e-mail) met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij dit adres: InfoTrade Hendrik Figeeweg 1-Y 2031 BJ Haarlem Of mail naar avg@infotrade.nl In het geval je het niet eens bent over hoe wij je persoonsgegevens verwerken en je komt er niet uit met InfoTrade, dan heb je de mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze kan gestuurd worden naar: Autoriteit Persoonsgegevens Postbus 93374 2509 AJ DEN HAAG Aanpassen privacyverklaring Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Google Analytics Voor onze analyses van de websitestatistieken maken we gebruik van Google Analytics. We hebben daarvoor een een bewerkersovereenkomst met Google gesloten, we hebben ervoor gezorgd dat het laatste octet van het IP-adres wordt gemaskeerd, we hebben het delen van gegevens met Google uitgezet en we maken geen gebruik maakt van andere Google-diensten (bijvoorbeeld remarketing) in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Cookieverklaring

Browserinstellingen en verwijderen van cookies Als je niet wilt dat websites cookies op jouw computer kunnen opslaan, dan kun je jouw browserinstellingen daarop aanpassen. In dat geval krijg je een waarschuwing voordat er cookies worden geplaatst. Je kunt je instellingen ook dusdanig aanpassen dat je browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. Je kunt cookies die al geplaatst zijn ook verwijderen. De door jou gegeven toestemming aan InfoTrade voor het plaatsen en uitlezen van cookies kun je bovendien te allen tijde intrekken door jouw browserinstellingen daarop aan te passen, zodanig dat jouw browser geen cookies accepteert en/of door alle reeds in jouw browser geplaatste cookies te verwijderen. Dit kan wel tot gevolg hebben dat bepaalde onderdelen van onze website niet goed meer werken. Hoe je je browserinstellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Onderstaand is één en ander stapsgewijs uitgelegd: Cookies verwijderen in Internet Explorer Ga naar het menu Extra > Internetopties > Algemeen. Klik onder Browsegeschiedenis op Verwijderen. Je wilt misschien niet alles verwijderen. Zorg dat in ieder geval Cookies aangevinkt staat en klik op Verwijderen. Cookies verwijderen in Firefox Ga naar Extra > Opties > Privacy. Klik op Uw recente geschiedenis wissen. Onder Details kun je aangeven wat je precies wilt wissen. Vink in ieder geval Cookies aan. Je kunt ook aangeven hoe oud de cookies moeten zijn. Kies hier op ‘Alles’. Cookies verwijderen in Chrome Klik op het icoontje met 3 lijntjes rechts bovenin. Klik op Extra > Browsegegevens wissen. Zorg in ieder geval dat ‘Cookies en andere site- en plug-ingegevens verwijderen’ aangevinkt staat. Je kunt ook aangeven hoe oud de cookies moeten zijn. Kies hier op ‘Alles’. Cookies verwijderen in Safari Klik op het radar icoontje rechts bovenin. Klik op preferences, ga naar “Privacy” en klik op “Remove All Website Data”. Je kunt ook op “Details” klikken en geselecteerde gegevens verwijderen.

Algemene Voorwaarden

InfoTrade VOF gevestigd te Haarlem is geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel van Amsterdam onder inschrijvingsnummer 54161061. Op de dienstverlening van InfoTrade zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder voornoemd inschrijvingsnummer. Deze voorwaarden kun je hier vinden en ze kunnen op aanvraag worden gemaild.

Disclaimer

Hoewel bij het ontwikkelen en onderhouden van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd niet meer juist is. InfoTrade aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van alle activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie zoals verstrekt op deze website. Aan de inhoud van deze website kan geen verplichting van InfoTrade worden ontleend, met uitzondering van die gevallen waarbij een schriftelijke overeenkomst is opgemaakt.