Scraping

Wat is Scraping? Scraping of scrapen is een computertechniek waarbij software wordt gebruikt om informatie van webpagina’s te extraheren en al dan niet te analyseren. Laatste update: september 2021

PII

Wat is PII? Personal Indentifiliable Information of Persoonlijk Identificieerbare informatie. Dit is alle informatie is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Laatste update: september 2021

Machine learning

Wat is machine learning? Machine learning is een vorm van kunstmatige intelligentie (AI) die is gericht op het bouwen van systemen die van de verwerkte data kunnen leren of data gebruiken om beter te presteren. Laatste update: september 2021

Digital mindset

Wat betekent digital mindset? Digital Mindset of digitale mindset is is het vermogen om technologie te gebruiken en de houding en gedragingen van mensen en organisaties in staat stellen om mogelijkheden te voorzien. Laatste update: september 2021

DataOps

Wat betekent DataOps? DataOps of Data Operations is benadering vh ontwerpen, implementeren en onderhouden van gedistribueerde data architectuur met als doel toegevoegde waarde voor het bedrijf. Laatste update: september 2021

Datalab

Wat is een datalab? Datalab is een groep data vaardige mensen die in een organisatie vrij met data kunnen experimenteren met als doel data driven beslissingen te kunnen nemen. Laatste update: september 2021

DaaS of Data as a Service

Wat is DaaS of Data as a Service? Data as a Service (DaaS) is een cloud computing-model waarbij data wordt gehost en beheerd door een derde partij, en op afstand wordt gebruikt door klanten via internet. In de automotive sector kan DaaS worden gebruikt om data te verzamelen en te analyseren over voertuigen (voertuigdata). De […]

BigQuery

Wat is BigQuery? BigQuery is een webgebaseerde service van Google Cloud die is bedoeld voor het beheren en analyseren van big data. Het is een zogenaamd “serverloos” Data Warehouse dat schaalbare analyse over grote datavolumes mogelijk maakt. Laatste update: september 2021