ยซ Terug naar overzicht

Wat is machine learning?

Machine learning is een vorm van kunstmatige intelligentie (AI) die is gericht op het bouwen van systemen die van de verwerkte data kunnen leren of data gebruiken om beter te presteren.

Machine Learning

Laatste update: september 2021