V2X

V2X of Verhicle-to-Eveveryting Vehicle-to-Everything technologie (V2X) gaat zelfs nog een stap verder. Hiermee kan de connected car in de toekomst communiceren met verkeerslichten en volledig automatisch tanken bij een tankstation of opladen bij een laadpaal. Inclusief online betaling uiteraard. Zie ook V2V en Connected Car. Laatste update: september 2021

V2V

Wat is V2V of Verhicle-to-Verhicle? Vehicle-to-Vehicle connectivity (V2V) kunnen deze systemen auto’s met elkaar laten ‘praten’. Ze wisselen automatisch data met elkaar uit over voertuigsnelheden, actuele files of wegsituaties. Daarmee voorkomen ze ongevallen, files en schade aan de auto. Zie ook V2X en Connected Car. Laatste update: september 2021

V2G

Wat is vehicle-to-grid of V2G? Vehicle-to-grid, of V2G in het kort, is een technologie die het mogelijk maakt om energie terug te sturen naar het stroomnet vanuit de batterij van een elektrisch voertuig (EV). Met V2G-technologie kan een EV-batterij worden ontladen op basis van verschillende signalen – zoals energieproductie of -verbruik in de buurt. Laatste […]

Prompt

Wat is een prompt? Prompt is de opdracht die je ingeeft bij AI tools als startpunt om de output te genereren. Zie ook Chat GPT. Laatste update: juni 2023

OpenAI

Wat is OpenAI? OpenAI is een onderzoeksinstituut en technologiebedrijf dat zich richt op de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie (KI). Het bedrijf werd opgericht in 2015 door een groep bekende techondernemers, waaronder Elon Musk en Sam Altman, met als doel om KI te onderzoeken en te ontwikkelen op een manier die vreedzaam en voordelig is voor […]

NFT Token

Wat is een NFT Token? Een NFT Token of een non fungible token is een niet niet vervangbaar token. Het is een koppeling (soort eigendom) op een blockchain van een account aan een uniek digitaal item. Met een non fungible token wordt eigenaarschap gekoppeld aan digitale objecten. Laatste update: november 2021

IoT devices

Wat zijn IoT devices? Internet of Things devices of IoT devices of zijn apparaten permantent verbonden met het Internet en dus via het Internet te managemen (bijvoorbeeld slimme e-bike of een connected car). Laatste update: september 2021

Hyperautomation

Wat is Hyperautomation? Hyperautomation is een aanpak waarbij je zoveel mogelijk bedrijfsprocessen identificeert en automatiseert met behulp van verschillende technieken, die in harmonie met elkaar samenwerken. Denk aan artificial intelligence (AI), machine learning (ML), natural language processing, robotic process automation (RPA), analytics en intelligent business process management software (iBPMS). Omdat verschillende componenten van procesautomatisering worden […]

EV

Wat is een EV? EV ofwel Electronic Vehicle is een elektrisch aangedreven voertuig. Laatste update: februari 2023

E-Mobility

Wat is E-Mobility? Electro mobility of e-Mobility vertegenwoordigt het concept van het gebruik van elektrische aandrijflijntechnologieën, informatie in het voertuig en communicatietechnologieën en verbonden infrastructuren om de elektrische aandrijving van voertuigen en wagenparken mogelijk te maken. Laatste update: september 2021