fbpx

Hoe DAVO Groep met een goed migratieplan een aanzienlijke terugval in websitebezoekers heeft kunnen voorkomen

Vorig jaar zijn de websites van Preuninger.nl en Peugeotdavo.nl samengevoegd naar DAVO Groep. Een intensief traject, waarbij het Marketing team van DAVO te maken kreeg met veel pagina’s, verschillende content en verschillende doelen die samengevoegd moesten worden tot één website. Een uitdaging waar wij graag mee aan de slag gaan!

In deze case lees je:

 • Alles over een website verhuizing (migratie)
 • Dat een succesvolle migratie kan leiden tot een toename van website bezoek. Zonder een goed migratieplan daalt in de meeste gevallen het website bezoek
 • Hoe wij e.e.a. hebben opgepakt samen met DAVO Groep
 • Wie betrokken waren en wat de vervolgstappen zijn

Resultaten

Wat is een migratie?

Een migratie is het beste te omschrijven als een “verhuizing” van je oude website naar een nieuw domein. Door rekening te houden met de SEO-waarde die al opgebouwd is op de oude website zorg je ervoor dat Google de nieuwe website “herkent” naar de verhuizing. Je geeft namelijk aan dat de “oude”  URL kan worden gevonden op het nieuwe domein met een nieuwe specifieke URL. Dit wordt ook wel een SEO-migratie genoemd.

Wat is een migratieplan? 

In een SEO-migratieplan maak je inzichtelijk waar de content en pagina’s van de oude website straks zijn terug te vinden op de nieuwe website. Een migratieplan is essentieel, wanneer een website migratie namelijk niet goed wordt uitgevoerd kan dit namelijk funest zijn in je organische vindbaarheid. Je kunt namelijk in één klap belangrijke posities voor belangrijke zoekwoorden verliezen. Zo snel als je deze posities kan verliezen, win je ze helaas niet terug 

Een website migratie is geen eenvoudige klus en daarom wordt altijd vaak een online marketing specialist ingeschakeld om dit traject op te pakken. Zij weten namelijk waar je naar moet kijken vanuit SEO perspectief en kunnen de klant en de websitebouwers ondersteunen met een soepele migratie.

 

Resultaat migratie en SEO optimalisaties

Wat is een jaar later het resultaat van deze migratie

 • Forse toename voor de belangrijkste zoekwoorden op positie 1 en in de top 3.
 • Snel herstel websitebezoek na kleine (verwachte) terugval. . Uiteindelijk zelfs een kwart meer organisch verkeer.
 • Stijging van website autoriteit
 • Nieuwe content wordt door betere website structuur veel eerder opgepakt door de zoekmachines. Draagt dus sneller bij aan het website bezoek.
 

Hoe zijn we te werk gegaan?

Om het resultaat te kunnen bepalen moeten we natuurlijk eerst weten waar we zijn begonnen. We zijn daarom begonnen met een nulmeting. Vervolgens hebben we een onderzoek gedaan naar de huidige content en de concurrentie. Op basis hiervan is een migratieplan geschreven en heeft het marketing team van DAVO Groep dit uitgevoerd. Daarnaast is er ook contentplan gemaakt, dit zodat de focus voor na de migratie voor iedereen helder was. 

Tot slot, omdat het om twee oude domeinen en één nieuw domein ging moesten we kijken naar de waardevolle pagina’s op de oude domeinen. Deze waarde wilden we namelijk meenemen en hier is een redirect overzicht voor gemaakt. 

Nulmeting website

Om het resultaat te kunnen bepalen moeten we natuurlijk eerst weten waar we zijn begonnen. Hieronder beschrijven we een aantal KPI’s van de oude websites en vergelijken dit vervolgens met de nieuwe.

Wat zijn punten waarop we de nulmeting beoordelen

 • Autoriteit van de website (authority score): De autoriteit is uitgedrukt in een score ten opzichte van alle andere website en wordt onder andere bepaald door het aantal andere websites wat naar jouw website linkt en wat de autoriteit van deze websites zijn.
 • Onbetaalde website verkeer (Organic Search Traffic): aantal onbetaalde bezoekers die via de zoekmachines (organisch) op de website zijn gekomen
 • De huidige positie van je belangrijkste zoekwoorden ten opzichte van die je concurrenten (Organic position distribution)
 • De snelheid van de website uitgedrukt in een score (Google Pagespeed score en Lighthouse score zijn beide tools om deze score te bepalen)

Met deze gegevens konden we op een later moment vergelijken wat de gevolgen van de migratie zijn geweest. 

Samenwerking DAVO Groep

De samenwerking met het team van DAVO Groep verliep soepel. Door de bijna wekelijkse calls met Gerben Remmelts en Susan Lukkien bleef iedereen goed up to date en stonden de neuzen in dezelfde richting. In een korte tijd hebben zij veel werkzaamheden uitgevoerd wat heeft geleid tot een mooie website en een succesvolle migratie.

Vervolgstappen

Het begint allemaal bij een nieuwe website en daarna begint eigenlijk het “echte”  werk: zorgen dat deze nieuwe website gevonden wordt. Door de eerder genoemde contentstrategie verder uit te breiden met nieuwe onderwerpen én onderwerpen waar we nog een stijging in positie/vindbaarheid kunnen realiseren zijn er nog genoeg stappen te maken voor DAVO Groep. 

Het algoritme van Google wordt constant aangepast, waardoor we ons nooit hoeven te vervelen en er nog genoeg optimalisaties mogelijk zijn!

InfoTrade werkt graag samen met ambitieuze autobedrijven zoals DAVO Groep. Wil jij ook over naar een nieuwe website of organisch beter gevonden worden? Neem dan contact met ons op voor een Gratis adviesgesprek!

Ook interessant: